Object

Title: Regulatory changes in the sector of lending institutions and their impact on increasing the level of consumer protection ; Zmiany regulacyjne sektora instytucji pożyczkowych i ich wpływ na zwiększenie poziomu ochrony konsumentów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulatory changes in the sector of lending institutions and their impact on increasing the level of consumer protection  
Zmiany regulacyjne sektora instytucji pożyczkowych i ich wpływ na zwiększenie poziomu ochrony konsumentów

Alternative title:

Regulatory changes in the sector of lending institutions and their impact on increasing the level of consumer protection

Creator:

Paleczna, Magdalena

ORCID:

0000-0001-7646-1055

Subject and Keywords:

loan institution   consumer   consumer credit   consumer protection   non-interest credit costs  
instytucja pożyczkowa   konsument   kredyt konsumencki   ochrona konsumentów   pozaodsetkowe koszty kredytu

Abstract:

In recent years, a number of regulations have been introduced which have a direct and significant impact on the functioning of loan institutions in Poland. The reason for introducing the changes was the necessity to organize the non-banking loan market and its professionalisation. It should also be pointed out that the necessity to introduce appropriate changes was caused by an increase in the number of irregularities in the practices of loan institutions, especially in the area of consumer credit costs. The study attempts to analyze the regulatory changes introduced in the years 2015-2017 and the changes proposed by the project provider in 2019. The aim of the study is to indicate that taking regulatory action, which includes credit institutions, is necessary to guarantee the level of protection of consumers ‒ borrowers and strengthen their position in relations with creditors ‒ in the analyzed case of lending institutions.  
W ostatnich latach wprowadzono szereg regulacji, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na funkcjonowanie instytucji pożyczkowych w Polsce. Powodem wprowadzania zmian była konieczność uporządkowania pozabankowego rynku pożyczkowego i jego profesjonalizacja. Należy również wskazać, że konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian spowodowana była wzrostem liczby nieprawidłowości w praktykach instytucji pożyczkowych, zwłaszcza w zakresie kosztów kredytu konsumenckiego. W opracowaniu podjęto próbę przeanalizowania zmian regulacyjnych wprowadzonych w latach 2015-2017 oraz zmian zaproponowanych przez projektodawcę w 2019 roku. Celem opracowania jest wskazanie, że podejmowanie działań regulacyjnych, które swoim zakresem obejmują instytucje pożyczkowe, jest niezbędne dla zagwarantowania poziomu ochrony konsumentów – kredytobiorców oraz wzmocnienie ich pozycji w relacjach z kredytodawcami ‒ w analizowanym przypadku instytucjami pożyczkowymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Malarewicz-Jakubów, Agnieszka. Rec.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118543

DOI:

10.34616/23.20.100

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 6)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 2, 2020

Number of object content hits:

212

Number of object content views in PDF format

212

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128094

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information