Object

Title: Życie zmienione, lecz nie zakończone : eschatologiczny "styl" życia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Życie zmienione, lecz nie zakończone : eschatologiczny "styl" życia

Alternative title:

Life changed but not ended : eschatological ‘style’ of life

Creator:

Beyga, Paweł

ORCID:

0000-0002-0838-9482

Subject and Keywords:

eschatology   theology   body   resurrection  
eschatologia   teologia   ciało   zmartwychwstanie

Abstract:

According to the Catholic eschatology human life after death is not ended but changed. We can find this idea in the Preface for Christian Death. The author of the article looked at this eschatological ‘style’ of life in the theological and liturgical perspective. Theologies of Romano Guardini and Joseph Ratzinger are very helpful for understanding of Catholic vision of human existence after death and after parousia. The author appealed to the liturgy and reverence for relics of saints  

Według katolickiej eschatologii życie ludzkie po śmierci nie kończy się, lecz zmienia. Można taką ideę odnaleźć w prefacji za zmarłych. Autor artykułu spogląda na ten eschatologiczny styl życia w teologicznej i liturgicznej perspektywie. Teologie uprawiane przez Romano Guardiniego oraz Josepha Ratzingera są niezwykle pomocne w zrozumieniu katolickiej wizji ludzkiej egzystencji po śmieci i po paruzji. Autor odwołuje się także do liturgii i kultu relikwii świętych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99736   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.112

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

619

Number of object content views in PDF format

669

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107902

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information