Object

Title: Legal financial systems of functioning selected organizational units ; Prawno-finansowe systemy funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal financial systems of functioning selected organizational units  
Prawno-finansowe systemy funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych

Subject and Keywords:

marketing communication   personal data protection   business modeling   bank   insurances   project   investment funds   risk   tax frauds   credit services  
banki   komunikacja marketingowa   ochrona danych osobowych   modelowanie biznesowe   ubezpieczenia   projekt   fundusze inwestycyjne   ryzyko   oszustwa podatkowe   usługi kredytowe

Abstract:

The monograph is presenting the subject, which is closely related to the mechanism of functioning the different types of organizational units, regardless of their size, purpose and organizational form or place in the economy sector. The main issues which currently exists in the selected organizational units in the field of financial management were examined and presented, both in the private and public sectors.  

Niniejsza monografia podejmuje bieżącą i ważką tematykę, ściśle związaną z mechanizmem funkcjonowania różnych jednostek organizacyjnych, niezależnie od ich wielkości, celu i formy organizacyjnej czy miejsca w sektorze gospodarki. Poprzez takie sformułowanie tytułu monografii Redaktorzy pragnęli podkreślić, iż chodziło głównie o zbadanie i zaprezentowanie tego, z jakimi problemami z zakresu gospodarki finansowej wybrane jednostki organizacyjne, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, aktualnie się borykają i jaki ma to wpływ na ich funkcjonowanie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena. Red.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-27-4

DOI:

10.23734/23.18.007

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101301

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information