Object's details: Postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone - uwagi de lege ferenda

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy