Object's details: Przetwarzanie danych osobowych pracowników w ramach tak zwanych innych form monitoringu

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy