Object's details: Rola inspektora pracy w kontroli i nadzorze stosowania monitoringu przez pracodawcę — wnioski de lege lata i de lege ferenda

DJVU
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy