Object's details: Sąd konstytucyjny jako „sąd ustanowiony ustawą” : Rozważania na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 maja 2021 roku Xero Flor przeciwko Polsce

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy