Object's details: Historyczne uwarunkowania oraz perspektywy europejskiego rynku pracy wobec przemysłu 4.0

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy