Object's details: Współczesne gatunki dziennikarskie : Recenzja książki "Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka", red. K. Wolny-Zmorzyński (Adam Marszałek 2021)

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy