Object's details: Działalność Dyrekcji Kolei Rzeszy w Opolu w świetle materiałów zachowanych w Archiwum Państwowym w Opolu. Przyczynek do historii Górnego Śląska po podziale regionu między Polskę i Niemcy w 1922 r.

PDF
Structure
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy