Object's details: Bartosz Kruk, Kolej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949. Odbudowa i funkcjonowanie w cieniu militaryzacji, Wrocław-Lubin: GAJT, 2020, ss. 256, ill.

PDF
Structure
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. 2022, nr 3.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy