Object's details: Zastosowanie modeli wyceny aktywów CAPM, market timing i DLM do oceny inwestycji w spółki innowacyjne

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy