Object's details: Wykorzystanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu zjawiska przestępczości w powiatach Polski w 2012 roku

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy