Object's details: Kara ograniczenia wolności w świetle zmian po uchwaleniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy