Object's details: Przepisywanie przez lekarza leków poza wskazaniami Charakterystyki Produktu Leczniczego (off-label) a odpowiedzialność karna

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy