Szczegóły obiektu: Przepisywanie przez lekarza leków poza wskazaniami Charakterystyki Produktu Leczniczego (off-label) a odpowiedzialność karna

PDF
Struktura
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności