Object's details: Stanisław Bożywoj Rutkowski, Pamiętnik z oflagów 1939-1945, wstęp, oprac. i red. nauk. Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, ss. 251

PDF
Structure
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy