Object's details: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa gospodarcze z perspektywy prawa polskiego oraz prawa niemieckiego (ujęcie prawno-porównawcze)

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy