Object's details: Prawo pracownika do uprawiania w stosunku pracy twórczości (artystycznej, naukowej, racjonalizatorskiej i wynalazczej)

PDF
Structure
Prawo pracy i prawo socjalne : teraźniejszość i przyszłość : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Herbertowi Szurgaczowi.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy