Object's details: Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego — zarys problematyki

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy