Object's details: Sukcesja państw a ciągłość de iure traktatów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy