Object's details: Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny a roszczenia cywilnoprawne

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy