Object's details: Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy