Object's details: Obsadzanie stanowisk prokuratorskich w drodze konkursu w trybie art. 14b ustawy o prokuraturze

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy