Object's details: Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy