Object's details: Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia skazanego

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy