Object's details: Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy