Object's details: Kilka uwag o konstrukcji i konsekwencjach ciągu przestępstw w świetle nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 roku

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy