Publication group: Efektywność ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej. Studium prawno-administracyjne

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy