Object's details: Kara pozbawienia wolności na ziemiach polskich od XV do połowy XIX wieku

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy