Object's details: Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle procesu odtwarzania zasobu siły roboczej na Ukrainie

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy