Object's details: Maciej Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawieUnii Europejskiej orazworzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 408

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy