Object's details: Prawo pierwszeństwa nabycia zabytku na gruncie art. 20 ust. 1 ustawy o muzeach

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy