Object's details: Głosowanie przez pełnomocnika jako gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i niepełnosprawne

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy