Object's details: Przyczynowość hipotetyczna. Problematyka ustalenia zakresu odpowiedzialności deliktowej w sytuacji wystąpienia tak zwanej przyczyny rezerwowej causa superveniens

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy