Object's details: Wybrane instytucje noweli Kodeksu postępowania administracyjnego z 1 czerwca 2017 r. jako przykład urzeczywistnienia zasady „administracja bliżej obywatela”

PDF
Structure

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy