Object's details: Uproszczenie procedur administracyjnych w sprawach przedsiębiorców : wybrane zagadnienia związane z implementacją dyrektywy usługowej w prawie polskim

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy