Object's details: Pozbawienie władzy rodzicielskiej i ustanowienie opieki w praktyce sądowej (na przykładzie jednego powiatu w latach 1965-1972)

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy