Object's details: Kształtowanie się zdolności deliktowej jednostek samorządu terytorialnego w sferze imperium

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy