Object's details: Orzeczenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego względem gromadzenia danych w Krajowym Rejestrze Karnym

PDF
Structure
Prawo wobec wyzwań współczesności : z zagadnień nauk penalnych.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy