Object's details: Założenia reformy kodeksu spółek handlowych w zakresie projektowanej prostej spółki akcyjnej (PSA) – wybrane zagadnienia

PDF
Structure
Prawo wobec wyzwań współczesności : wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy