Object's details: Rola i znaczenie wiążących reguł korporacyjnych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

PDF
Structure
Prawo wobec wyzwań współczesności : wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy