Object

Title: Administrative law and constitutional matrix – an English perspective ; Relacje między prawem administracyjnym a konstytucyjnym – perspektywa angielska

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administrative law and constitutional matrix – an English perspective  
Relacje między prawem administracyjnym a konstytucyjnym – perspektywa angielska

Creator:

Sikora, Małgorzata

Subject and Keywords:

constitutionalism   rule of law   administrative law   judicial review  
konstytucjonalizm   kontrola sądowa   zasada praworządności   prawo administracyjne

Abstract:

The article amounts to compare the approach of English legal system towards administrative values with other European legal orders. The main purpose is to depict uniqueness of common law system in case of unwritten constitutional legal order. One of the most intriguing aspects of this situation is that England belongs to Europe which is strongly related to civil law approach. Research conducted in this regard leads to a broad discussion what potential scope for judicial review remains in case of English administrative law. The main outcome is that, even though, British administrative law is based on precedence and unwritten constitution, it remains effective and perfectly fitting to the shape of English law.  

W artykule podjęta została próba analizy porównawczej angielskiego podejścia do prawa administracyjnego z podejściami występującymi w krajach europejskich. Celem artykułu jest ukazanie unikatowości angielskiego systemu prawnego common law. Szczególną uwagę zwrócono na brak konstytucji w formie jednego aktu prawnego oraz na fakt, że angielski system prawny jest oparty na precedensie. Przeprowadzone w tym zakresie badania skłaniają do dyskusji na temat potencjalnego zakresu kontroli sądowej angielskiego prawa administracyjnego. Głównym rezultatem przeprowadzonych w artykule rozważań jest to, że prawo angielskie, mimo że opiera się na precedensie i niepisanej konstytucji, pozostaje skuteczne i doskonale wpisuje się w istotę systemu common law.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Ed.   Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rev.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92950   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Sikora

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 20, 2018

Number of object content hits:

249

Number of object content views in PDF format

269

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99397

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information