Object

Title: Comparative Perspectives for Public Administration and Administrative Law

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Comparative Perspectives for Public Administration and Administrative Law

Subject and Keywords:

public administration   administrative law   comparative methodology   comparative law   private organizations   leadership  
administracja publiczna   prawo administracyjne   metodologia badań porównawczych   prawo porównawcze   organizacje prywatne   przywództwo

Abstract:

In the present era of globalization, europeanization and liberalization, the interaction between the nations of the world is increasing. Therefore, it is currently impossible to perceive public administration and administrative law purely in the national context. The same applies to business administration and public management. The articles published in the book constitute the outcome of the lectures delivered during the Second Seminar of Students of Administration in International Organizations, Bachelor of Business and Administration and International and European Law programs Comparative perspectives for Public Administration and Administrative Law, which was held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław on 14 March 2018. The lectures given at the Seminar, the articles prepared on their basis and the high attendance level at the Seminar have shown that there is still a need for comparative studies in the area of public administration and administrative law.  

Obecnie nie jest możliwe postrzeganie administracji publicznej i prawa administracyjnego wyłącznie w kontekście krajowym. To samo dotyczy administracji prywatnej. Recenzowana monografia naukowa stanowi zbiór tekstów przygotowanych przez pracowników naukowych Instytutu Nauk Administracyjnych oraz studentów kierunków anglojęzycznych prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Część z tekstów zawartych w monografii stanowi pokłosie referatów wygłoszonych podczas drugiego seminarium naukowego zorganizowanego przez studentów anglojęzycznych kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. "Perspektywy porównawcze w administracji publicznej i w prawie administracyjnym", która odbyła się w dniu 14 marca 2018 r. Zawarte w monografii teksty świadczą o tym, że wciąż istnieje zainteresowanie i potrzeba prowadzenia badań porównawczych nad administracją publiczną i prawem administracyjnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99312

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information