Object

Title: The changes of the role of a mother in academic youth’s view ; Przemiany roli matki w percepcji młodzieży akademickiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The changes of the role of a mother in academic youth’s view  
Przemiany roli matki w percepcji młodzieży akademickiej

Creator:

Śniegulska, Anna

Subject and Keywords:

role of a mother   changes in family   mother   motherhood  
rola matki   przemiany rodziny   matka   macierzyństwo

Abstract:

One of the fundamental social roles which are fulfilled by a woman is the role of a mother. By meeting caring and educational duties a woman fulfils herself in the maternal role which influences a number of functions fulfilled by her in adult life, as well as the process of shaping her personality. In Polish culture the role of a mother has always been appreciated and considered significant. In a traditional approach the figure of the Polish Mother was concerned with giving birth to and raising children, which gave meaning to her life. In times of socio-cultural, civilizational and economic transformations of the 20th and 21st centuries the role of a mother has undergone a fundamental change. Women have begun to exist in aspects of life which had been reserved for men. Their awareness has been changed, their independence and the sense of autonomy and personal freedom has been increased. Moreover, their professional standing has been enhanced. As a consequence, these changes have led to the shaping of a new image of the term ‘mother’. Currently young women’s decisions about motherhood are more than ever wellthought-out. Women postpone their first childbirth and decide on a progressively smaller number of offspring. A contemporary mother establishes different kinds of relationships which determine the changes in terms of educational functions. The article discusses the issues related to the changes of the role of mother. The purpose of these reflections is to answer the question of what is the view of academic youth about these changes.  

Jedną z zasadniczych ról społecznych, jakie spełnia kobieta to rola matki. Wypełniając obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec dziecka, kobieta realizuje się w roli macierzyńskiej, która rzutuje na szereg funkcji, które realizuje ona w swoim dorosłym życiu, jak i na proces kształtowania się jej tożsamości. W kulturze polskiej rola matki zawsze należała i należy do ról cenionych i ważnych. Postać Matki–Polki w tradycyjnym ujęciu skoncentrowana była na rodzeniu i wychowywaniu dzieci, co nadawało sens jej życiu. W dobie przemian społeczno-kulturowych, cywilizacyjnych i ekonomicznych XX i XXI wieku rola matki uległa zasadniczej zmianie. Kobiety zaistniały bowiem w tych obszarach życia, które były dotąd domeną mężczyzn. Zmieniła się ich świadomość, zwiększyła niezależność i poczucie autonomii i wolności osobistej, podwyższyła się także ich pozycja zawodowa. Zmiany te doprowadziły do ukształtowania się nowego wizerunku matki. Obecnie decyzje młodych kobiet o macierzyństwie są bardziej przemyślane. Kobiety odkładają też urodzenie pierwszego dziecka na późniejszy okres życia oraz decydują się na coraz mniejszą liczbę potomstwa. Współczesna matka nawiązuje też z dziećmi odmienne jak kiedyś relacje, co determinuje zmiany w zakresie funkcji wychowawczej. W artykule poruszona zostanie problematyka związana z przemianami roli matki. Zasadniczym celem rozważań będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest percepcja przemian roli matki przez młodzież akademicką?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:91586   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.305.322

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Śniegulska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 16, 2018

Number of object content hits:

155

Number of object content views in PDF format

184

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/97650

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information