Object

Title: The ethnopedagogical and culturological dimensions of the traditional rural Bosnian family

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The ethnopedagogical and culturological dimensions of the traditional rural Bosnian family

Alternative title:

Etnopedagogiczne i kulturologiczne wymiary tradycyjnej rodziny bośniackiej

Creator:

Tufekčić, Adnan   Doubt, Keith

Subject and Keywords:

ethnopedagogy   culturological determinants   traditional family   rural community   Tuzla region   Bosnia and Herzegovina  
regiony   etnopedagogika   determinanty kulturowe   tradycyjna rodzina   Tuzla   Bośnia i Hercegowina

Abstract:

The results of field research which was conducted in several villages in North-East Bosnia and Herzegovina are presented in this article. The aim of the research is related to understanding the culturological processes and dynamics in the organization of marital life and the structure of family life in rural Bosnia in the first half of the 20th century. The results are the presentation of the organisation of family life in extended (multi-generational) and nuclear families. The structure and dynamics of intra-family culture, the work and the sharing of work obligations/chores of family members, the house decorations, the traditional folk costumes and footwear, the healthcare and treatment of family members, the nutritional culture, the role of traditional folk beliefs and religion in family life, as well as the distortion of intra-marital and intra-family life, are described. The claim that the culturological organisation of family life arises from the everyday life of a concrete community, and that it includes the life cycle from birth until death, is the main conclusion. In the process, a specific ethnopedagogical activity is inherent for various life situations; thereby, a functional connection is being achieved between the individual and the community. All the components of the traditional, Bosnian culture, such as work, habitation, nutrition, clothing and decoration, and especially folklore and folk creativity in all its forms, have a primary role.  

W artykule zaprezentowano wyniki badań terenowych, przeprowadzonych w kilku wsiach w północno-wschodniej Bośni i Hercegowinie. Cel badań związany jest ze zrozumieniem kulturologicznych procesów i dynamiki organizacji życia rodzinnego w wiejskich rodzinach bośniackich, w pierwszej połowie XX wieku. W wynikach zaprezentowano organizację rodzin poszerzonych (wielopokoleniowych) i rodzin dwupokoleniowych. Struktura i dynamika kultury wewnątrz rodziny, praca i podział obowiązków, dekoracje domów, tradycyjne stroje i obuwie ludowe, opieka medyczna nad członkami rodziny, kultura odżywiania się, rola tradycyjnych wierzeń ludowych i religii w życiu rodziny, jak również naruszenia życia wewnątrzrodzinnego i wewnątrzmałżeńskiego opisane są w artykule. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie że kulturologiczna organizacja rodziny bierze się z codziennego życia konkretnej społeczności i zawiera w sobie cykl życia od urodzin aż do śmierci. W czasie tego procesu pojawiają się specyficzne działania etnopedagogiczne w różnych sytuacjach życiowych, dlatego też osiąga się związek funkcjonalny między jednostką a społecznością. Wszystkie elementy tradycyjnej wiejskiej kultury bośniackiej, takie jak praca, odżywianie, ubrania, dekoracje, a w szczególności folklor i twórczość ludowa, mają wiodącą rolę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89970   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.199.218

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Adnan Tufekčić   Copyright by Keith Doubt

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2022

In our library since:

Oct 15, 2018

Number of object content hits:

124

Number of object content views in PDF format

176

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/96018

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information