Object

Title: Comparison of selected aspects of the family – past and present ; Porównanie wybranych aspektów rodziny – obecnie i w przeszłości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Comparison of selected aspects of the family – past and present  
Porównanie wybranych aspektów rodziny – obecnie i w przeszłości

Creator:

Bočáková, Oľga   Lincényi, Marcel

Subject and Keywords:

family   elderly population   intergenerational solidarity   traditional family   modern family   postmodern family  
rodzina   seniorzy   solidarność międzypokoleniowa   rodzina tradycyjna   rodzina współczesna   rodzina postmodernistyczna

Description:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

The family is the basic cell of every society and is therefore a key element in the creation and existence of every state across the world. At the beginning of the 21st century, more than ever the institution of the family is in crisis, characterized by a particularly low interest in the state of marriage and a high divorce rate among young couples. The main negative elements acting on the existence of families in the Slovak Republic include in particular the low social and economic status of the population, the expansion of narcotic drugs and psychotropic substances, some family members moving to work elsewhere in Slovakia or abroad and also the gradual drifting apart of young families from parents and grandparents. If the crisis of social units has violated the harmony and adjourned original morality and ethics, we can look at the initial violence and many serious conflicts.  

Rodzina jest podstawową komórką wszystkich społeczeństw i dlatego też jest kluczowymelementem w powstawaniu i istnieniu wszystkich państw na świecie. Na początku XXI wieku wystąpił w sposób znacznie bardziej oczywisty niż kiedykolwiek wcześniej kryzys rodziny, charakteryzujący się niskim zainteresowaniem pastwa sytuacją rodzin i wysokim współczynnikiem rozwodów wśród młodych małżeństw. Negatywne zjawiska wpływające na życie rodzin w Republice Słowackiej to niska pozycja społeczna i status ekonomiczny ludności, coraz częstsze zażywanie narkotyków i leków psychotropowych, wyjazdy zarobkowe na terenie Słowacji i za granicą, jak również stopniowe oddalanie się młodych małżeństw od rodziców i dziadków. Jeśli podczas tego kryzysu jednostki społeczne naruszały harmonię i zasady tradycyjnej moralności i etyki, możemy mówić o początkach przemocy i wielu poważnych konfliktów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Gandecka, Kamila. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:76542   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.043.049

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 43-49

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Oľga Bočáková   Copyright by Marcel Lincényi

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 4, 2016

Number of object content hits:

295

Number of object content views in PDF format

369

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78140

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information