Szczegóły obiektu: Brak rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej jako negatywna przesłanka przyznania koncesji

PDF
Struktura
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności