Object

Title: Cywilizacja administracji publicznej w obliczu zjawiska bezdomności. W kwestii cywilizowanego podejścia administracji publicznej do osób bezdomnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cywilizacja administracji publicznej w obliczu zjawiska bezdomności. W kwestii cywilizowanego podejścia administracji publicznej do osób bezdomnych

Creator:

Cendrowicz, Dominika

Subject and Keywords:

homeless people   civilization of public administration   public administration   human dignity   homelessness  
cywilizacja administracji publicznej   administracja publiczna   godność osoby ludzkiej   bezdomność   osoby bezdomne

Abstract:

Civilization of contemporary public administration is faced with many social problems. One of the problems to which public administration must face is homelessness which leads to degradation of human being, its social stigmatization and to violation of human dignity. The complexity of homelessness issues requires from public administration ‘civilized’, humanistic approach to homeless people and their problems.  

Cywilizacja administracji publicznej staje wobec licznych problemów społecznych. Jednym z takich problemów, w obliczu którego staje współczesna administracja publiczna, jest zjawisko bezdomności prowadzące do degradacji jednostki, jej społecznej stygmatyzacji i do zaprzeczenia godności człowieka. Złożoność problematyki związanej z bezdomnością wymaga od administracji „cywilizowanego”, humanistycznego podejścia do osób bezdomnych i do ich problemów.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89606   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dominika Cendrowicz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

May 31, 2018

Number of object content hits:

184

Number of object content views in PDF format

264

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95404

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information