Object

Title: Tasks of public administration in the field of providing help to homeless people in the Second Polish Republic ; Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tasks of public administration in the field of providing help to homeless people in the Second Polish Republic  
Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej

Creator:

Cendrowicz, Dominika

ORCID:

0000-0002-2358-7188

Subject and Keywords:

public administration   local self-government   public tasks   interwar period   Second Polish Republic (1918-1939)   homelessness   homeless people   housing exclusion  
administracja publiczna   samorząd terytorialny   zadania publiczne   międzywojnie   II Rzeczpospolita 1918-1939   bezdomność   osoby bezdomne   wykluczenie mieszkaniowe

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

The article describes the legal aspects of providing help to homeless people by public administration in the Second Polish Republic. Homelessness in the interwar period in Poland had taken on particularly worrying dimensions and was not only the result of war damages from the years 1914‒1918, but also of many social problems which had been accumulating throughout the whole interwar period. Despite all these difficulties, the Polish state made a great effort in order to establish the legal system of social assistance which focused on helping the homeless. However, the Social Assistance Act of August 16, 1923, differentiated homeless people into two categories. In the first category were homeless who deserved help from the state and its administration. In the second group were those named “beggars” and “vagrants” who, as it was thought, didn’t deserve help and in respect of whom repressive measures were taken. Despite many shortcomings of the social assistance system of that time, it was based on the principle of subsidiarity which is worth mentioning here. The basic subject obliged to provide help to the homeless in the Second Republic of Poland was a commune. It was also noticed then that poor housing conditions result in homelessness. The continuity of the system of social assistance from the interwar period was interrupted when World War II broke out. It was then thwarted in the People’s Republic of Poland which was a time when the problem of homeless was hidden and state administration was not concerned with it.  

Niniejszy tekst wskazuje na prawne aspekty realizacji przez administrację publiczną zadań z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej. Zjawisko bezdomności w okresie międzywojennym przybrało znaczne rozmiary i było następstwem nie tylko okresów zaborów i zniszczeń wojennych z lat 1914‒1918, ale także problemów społecznych, które nawarstwiły się w okresie międzywojnia. Mimo wielu trudności państwo polskie podjęło z niemałym sukcesem trud stworzenia prawnego systemu opieki społecznej, który w swoich działaniach koncentrował się także na pomocy bezdomnym. Ustawą z dnia 16 sierpnia 1923 roku o opiece społecznej dokonano kategoryzacji osób bezdomnych. Opierała się ona na podziale bezdomnych na osoby bezdomne będące ofiarami wojen, które na pomoc ze strony państwa i jego administracji zasługiwały, oraz na osoby bezdomne określane mianem „żebraków” i „włóczęgów”, którym nie należała się pomoc i wobec których stosowano środki o charakterze represyjnym. System opieki społecznej oparto na zasadzie pomocniczości, zgodnie z którą podstawowym podmiotem zobowiązanym do jej udzielania, w tym pomocy bezdomnym, była gmina. Dostrzegano także, że do bezdomności prowadzić mogą złe warunki lokalowe. Ciągłość stworzonego w międzywojniu systemu opieki społecznej przerwał wybuch II wojny światowej, a następnie na długie lata został on zaprzepaszczony w okresie PRL, kiedy to problem bezdomności ukrywano, a administracja państwowa w ogóle się nim nie zajmowała.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119145   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.4

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 39-54

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2023

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

194

Number of object content views in PDF format

198

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129774

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information